OPŁATY ZA ROK SZKOLNY 2016/17


W ofercie szkoły są dwie opcje opłat za zajęcia szkolne

  • £260 w przypadku opłaty za rok z góry
  • £10 za sobotę od dziecka płatne za miesiąc z góry;

Trzecie i kolejne dziecko w rodzinie jest zwolnione z opłat

 

 

Wszelkie opłaty proszę wpłacać na konto szkoły


Bank of Scotland
Dundee Polish Saturday School
Sort code: 80-22-60
Account number: 10265166

 

lub do szkolnego skarbnika pani Agnieszki Bednarek w sobotę przed zajęciami.