MISJA SZKOŁY

 

Polska Szkoła Sobotnia im. św. Jana Pawła II jest jedną z najmłodszych szkół polonijnych w Szkocji. Działalność nasza skierowana jest do dzieci, które pragną poznać polską kulturę, obyczaje i tradycje oraz doskonalić swój język ojczysty.

Szkolna Rada Rodziców stanowi mocny fundament działalności naszej placówki. Dzięki współpracy Rady Pedagogicznej i zaangażowaniu rodziców, a w szczególności naszych uczniów, każde sobotnie spotkanie staje się wyjątkowym doświadczeniem i przeżyciem dla nas wszystkich.